1001cosmetice.ro

Operatorii aritmetici in Arduino IDEOperatorii aritmetici sunt folositi in orice limbaj de programare pentru a realiza operatii cu numere:

- operatorul "+" (plus) este folosit pentru a aduna doua sau mai multe numere (termeni),stocand rezultatul (suma) intr-o variabila:

int a = 2; int b = 7; int sum; sum = a + b; // variabila "sum" va stoca valoarea 9 (2+7)

Atentie! Variabila in care se stocheaza rezultatul operatiei trebuie sa fie de acelasi tip cu variabilele in care se stocheaza termenii (de obicei int sau float)!


- operatorul "-" (minus) este folosit pentru a scadea doua sau mai multe numere (descazut si scazatori),stocand rezultatul (diferenta) intr-o variabila:

int a=7;

int b=2;

int dif; dif = a - b; // variabila "dif" va stoca valoarea 5 (7-2)


- operatorul "*" (asterisc) este folosit pentru a inmulti doua sau mai multe numere (factori),stocand rezultatul (produsul) intr-o variabila:

int a=7;

int b=2;

int prod; prod= a * b; // variabila "prod" va stoca valoarea 14(7x2)

- operatorul "/" (div) este folosit pentru a imparti doua sau mai multe numere (impartit si impartitori),stocand rezultatul (catul) intr-o variabila. Daca se lucreaza cu numere intregi (int),div va returna de cate ori se cuprinde exact impartitorul in impartit:

int a=7;

int b=2;

int cat;


cat=a/b; // variabila "cat" va stoca valoarea 3 (7:2),omitand restul

Daca se lucreaza cu numere reale (float),div va returna rezultatul impartirii impartitului la impartitor:

float a=7.0;

float b=2.0;

float cat;

cat=a/b; // variabila "cat" va stoca valoarea 3.5 (7:2)


- operatorul "%" (mod) este folosit pentru a afla restul unei impartiri a doua sau mai multor numere (impartit si impartitori),stocand rezultatul (restul) intr-o variabila:

int a=7;

int b=2;

int rest;

int rest=a%b; // variabila "rest" va stoca valoarea 1 (restul impartirii lui 7 la 2)


- operatorul "=" este folosit pentru atribuire. Atribuirea este operatia prin care o variabilă primește valoarea unei expresii:

variabila = expresie

Expresia poate avea orice fel de rezultat, daca tipul sau acesta este identic cu al variabilei, sau poate fi convertit la tipul variabilei. În cazul tipurile întregi, reale, logice, oricare dintre acestea poate fi convertit la la oricare altul, eventual cu pierderea unor date.

Este posibila si realizarea unor atribuiri multiple, ca mai jos:

int a , b, c;
a = b = c = 10;

Toate variabilele vor primi valoarea 10.

Urmatoarea atribuire este mai interesanta:

n = n + 4;

Ea se efectueaza astfel (sa consideram, ca exemplu, ca valoarea initiala a lui n este 5):

mai întâi se calculeaza expresia din dreapta, în care se foloseste valoarea curenta a lui n: n + 4 este 5 + 4 adică valoarea expresiei din dreapta se atribuie variabilei din stânga, deci n devine 9.


Nota: operatorul "=" nu este acelasi cu operatorul "==",care este un operator relational! Despre "==" si alti operatori relationali vom discuta intr-un tutorial viitor!

5 views
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now
evomag.ro